LLicències i Permisos

Permís AM  (edat mínima 15 anys)

Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.

Permís A1 (edat mínima 16 anys)

Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers
Vehicles per a persones de mobilitat reduïda. Motocicletes lleugeres sense sidecar amb una cilindrada màxima de 125cc

Permís A2 (edat mínima 18 anys)

Motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència / pes màxima de 0,2 kW / kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seva potència.

Permís A (edat mínima 20 anys)

Qualsevol tipus de motocicleta i tricicle de motor. Per obtenir el permís A serà necessari ser titular del permís A2 amb una antiguitat superior als dos anys.

Permís B (edat mínima 18 anys)

Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers
Vehicles per a persones de mobilitat reduïda .Vehicles de tres rodes i Quadricicles amb MMA igual o inferior a 3500kg
Automòbils la MMA sigui igual o inferior a 3.500 kg, fins a un màxim de 9 persones inclòs el conductor + un remolc lleuger (750MMA)
Vehicles especials agrícoles i no agrícoles autopropulsats o conjunt d’aquests